home

logo_go.jpg

Aktualności

Historia

Członkowie

Komisje

Projekty

Podziękowania

Kontakt

 

Projekty

Statut

Regulamin przyznawania stypendium

 

 

Stypendium dla Weroniki Sydow

 

Stypendium dla uzdolnionej uczennicy Gimnazjum nr 4 w Gdyni. Finansowanie lekcji śpiewu w Fabryce Wokalu dla laureatki wielu konkursów wokalnych.

 

Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną w Gdyni

 

Wsparcie rzeczowe Gdyńskiego Stowarzyszenia „Familia” prowadzącego 2 świetlice socjoterapeutyczne w Gdyni, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, profilaktyka, rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami oraz działania na rzecz integracji rodziny.

 

Współpraca z Gimnazjum nr 4 w Gdyni

 

Wsparcie finansowe wyjazdu uczniów na światowy finał konkursu „Odyseja Umysłu” 2011 i 2013 do USA, podczas których wywalczyli tytuł wicemistrzów świata.

 

Stypendium dla Michała Prusińskiego

 

Stypendium dla uzdolnionego młodego przyrodnika i ekologa, laureata wielu konkursów biologicznych i przyrodniczych.

 

Stypendium dla Sylwii Cukras

 

Stypendium dla uzdolnionej młodej gdyńskiej siatkarki i lekkoatletki.

 

„A ja chcę być” Fundacji Edukacyjnej ODiTK

 

Honorowy patronat klubu nad projektem poświęconym edukacji nieformalnej, zwanej także „nauką poprzez praktykę”, która uzupełniania wiedzę na temat dokonujących się wśród nas zjawisk, wynikających bezpośrednio z rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego. „A ja chcę być...” zakłada wszechstronny rozwój uczniów szkół podstawowych. Założeniem organizatorów jest indywidualny rozwój potrzeb oraz pasji dzieci.