home

logo_go.jpg

Aktualności

Historia

Członkowie

Komisje

Projekty

Podziękowania

Kontakt

 

Komisje Klubowe

Statut

Komisja
ds. członkowskich

Ewa Zienowicz

Krystyna Cucjew

Irena Motkowska-Matczak

Komisja

ds. zarządzania i administracji

Danuta Boniecka

Olimpia Skupieńska

 

Komisja
ds. projektów klubowych

Ewa Zienowicz

Małgorzata Sokołowska

Komisja

ds. public relations

Claudia Filippi-Chodorowska

Małgorzata Sokołowska

 

Komisja

ds. Rotary Foundation

Claudia Filippi-Chodorowska

Danuta Boniecka

Olimpia Skupieńska