home

logo_go.jpg

Aktualności

Historia

Członkowie

Komisje

Projekty

Podziękowania

Kontakt

 

Historia

Statut


Rotary International - Dystrykt 2230

Gdyński Klub Rotary powstał w roku 1934 (trzy lata później niż, pierwszy w Polsce, klub warszawski), a jego prezydentem został Julian Rummel – jeden z twórców podstaw polskiej gospodarki morskiej, budowy portu i miasta oraz przedsiębiorstwa „Żegluga Polska” (historia przedsiębiorstwa opisana jest w „Encyklopedii Gdyni” na stronach 981-982). Po latach tak wspominał ten okres: „Organizacja klubu była bardzo mądra. Każdy poszczególny klub był zupełnie niezależny, musiał tylko przestrzegać zasady rotariaństwa. Prezes był co rok zmieniany, podobnie jak w porządku rotacyjnym i inni członkowie zarządu. W ten sposób, przy tych ciągłych zmianach, w klubach nie mogły się ustalić żadne stałe wpływy. Nieobecność członka bez usprawiedliwienia na pewnej liczbie posiedzeń automatycznie wykluczała go z klubu. Mogli do niego należeć tylko właściciele lub samodzielni kierownicy przedsiębiorstw, ewentualnie przedstawiciele wolnych zawodów (adwokaci, lekarze itp.) a więc ludzie głównie tak zwanego stanu średniego, ściśle związani z życiem gospodarczym miasta. /.../ Członkami klubu mogły być tylko osoby pod wszelkimi względami nieposzlakowane. Z drugiej strony na przykład w stosunkach zagranicznych dawało to rękojmie, że można z każdym rotarianinem zawierać interes bez żadnych zastrzeżeń. /.../”
Po wybuchu wojny i zajęciu Polski przez Niemcy oraz ZSRR, powstała na wychodźstwie organizacja „Outpost”, zrzeszająca rotarian z Polski i tych krajów, gdzie działalność klubów była zakazana.
Pierwszy po wojnie i upadku komunizmu Rotary Club powołano w Warszawie w 1989 roku. Kluby Rotary początkowo podlegały Dystryktowi 2390 z południowej Szwecji, a od lipca 1997 rozpoczął działalność w Polsce własny Dystrykt RI o numerze kodowym 2230. W 1992 roku postał Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia , pierwszy klub gdyński reaktywował swą działalność 30 czerwca 2001 - siedzibą Klub Rotary Gdynia jest hotel „Nadmorski” przy ul. Ejsmonda, spotkania odbywają się w każdy poniedziałek. Drugi klub gdyński powstał w grudniu 2010 r. Siedziba Klubu Rotary Gdynia Orłowo jest hotel „Kuracyjny” przy al. Zwycięstwa 255. Spotkania odbywają się we wtorki.

Rotary Gdynia należy do Rotary International district nr 2230, do którego należą Polska, Białoruś i Ukraina. District 2230 posiada 74 Kluby oraz 1786 członków.
Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie. Kluby Rotary są zgrupowane w regiony geograficzne, zwane Dystryktami Rotary. Misję Rotary „Service Above Self” spełnia 33 tys. klubów na całym świecie posiadając 1.2 mln członków. Wszyscy członkowie kierownictwa Rotary szczebla międzynarodowego oraz lokalnego sprawują swe funkcje jako wolontariusze nie pobierający wynagrodzenia. 
Rotarianie z własnych składek i dotacji założyli fundację, by wspierać projekty niosące pomoc społecznościom lokalnym. Misją Fundacji Rotary jest wspomaganie wysiłków Rotary International w wypełnieniu celu i misji Rotary oraz osiągnięcie światowego porozumienia i pokoju poprzez lokalne, krajowe i międzynarodowe programy humanitarne, edukacyjne i kulturalne. 
Główne programy Fundacji Rotary:

Walka z polio - program PolioPlus

Do 2005 r. zaszczepiono 5 mln osób, które były realnie zagrożone paraliżem. Zaangażowanie Rotary International zachęciło inne organizacje międzynarodowe do rozwiązywania problemu. Współpracując z globalnymi partnerami na rzecz PolioPlus, Rotary International rozwinęło nowy model współpracy publiczno-prywatnej. Na całym świecie ponad 1 mln rotarian wpłaciło środki na rzecz walki z polio. 

Program grantów humanitarnych i edukacyjnych

Stypendia ambasadorskie oraz granty dla nauczycieli akademickich, wymiana grup zawodowych, Rotary Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolution, Rotary Peace and Conflict Studies (Chulalongkorn University). Projekty te mają za zadanie polepszenie warunków zdrowotnych, łagodzenie głodu oraz podnoszenie poziomu rozwoju osobistego i społecznego. 

Walka o wodę - program Czysta Woda

Walczymy o wodę na całym świecie. Jednym z naszych przodowych działań jest kopanie studni w Gwatemali.